Saturday, December 31, 2011

High School Graduation Speech

just found my high school graduation speech when i sorted out my stuff today. here's what i said:

Una po sa lahat,  ibig ko pong batiin ang ating kagalang-galang na Officer-In-Charge, Head Teacher III na si Bb. phondora S. Capistrano, ang aking mga minamahal na guro, kamag-aral at mga magulang na naririto ngaun ng isang magandang araw!

Ilang araw na lamang po at sa wakas ay araw na po ng aming pagtatapos. nararamdaman na po namin ang nalalapit naming paghihiwalay sa isa't isa. Bagamat nakalulungkot ang paghihiwalay na ito ay may kasiyahan din sa aming mga puso dahil sa wakas ay tutngo na kami sa panibagong hamon sa buhay: ang kolehiyo.

Kami, bilang "Senior Students" ng paaralang ito ay naatangan ng mga responsibilidad dito sa paaralan. Ang mga responsibilidad na humubog sa amin  at tumulong sa amin upang maabot ang kinatatayuan namin ngayon. Sa loob ng apat na taon ay ginampanan namin sa abot ng aming makakaya ang responsibilidad na pag-ibayuhin at paghusayin ang samahan ng mga mag-aaral at pangalagaan din ang kapakanan ng paaralan bilang kabahagi nito. Ang responsibilidad na ito ang nagbuklod sa amin para sa iisang pangarap: Ang maging pinakamahusay na paaralan. Dahil po dito ay unti-unti kaming nahubog upang higit na maging mahusay na mag-aaral at mamamayan.

At ngayon po, sa nalalapit naming pagtatapos at paglisan dito sa paaralan na minahal namin at naging bahagi ng aming pagkatao ay ibig namin ihabilin sa inyo, kapwa namin mag-aaral na maiiwan dito, ang maraming bagay na pinangalagaan at ginampanan namin sa loob ng apat na taon ng aming pananatili dito.

Ibig namin ihabilin at ipasa ang responsibilidad sa mahusay na pamumuno nina John Jerry Basada at Kathleen Faye Colorado kasama ang mga dating opisyales ng Pamunuan ng mg Mag-aaral kina Alvin Cacut at Gladys June Borbe at kanilang mga kasama sa Pamunuan. Ang husay naman nina Kathleen Faye Colorado at Alexander Cedillo sa larangan ng Sining sa Teatro ay ibig namin ipagpatuloy nina Liezel Arellano at Josephine Rojas. Ako po, kasama ni Buenaventura dela Cruz ay humihiling din kina Alvin Cacut at Rubilyn Letada na sana'y lalo pa nilang pahusayin ang nasimulan namin sa siyensya. Ang kaalamang pang-matematika nina Chris Adrian Magarro at Christian Daryll Fabrid ay ipinapasa naman namin kina Sheryl To at Carolyn Dancel. Ang kagalingang pangkomunikasyon nina Christopher Alonte at Charmin Blair Baluartenay ibig namin ipasa kina Alvin Cacut at Gladys Borbe.

Ang mahusay na pagdadala at tiwala sa sarili na hinangaan ng lahat kina Ma. Reina magnifico, Angesyl Manaog, William Domingo at Bryan Bruan ay ibig namin ipasa kina Julie Anne Martelino at Christian Perez, Melissa Manaog at Julius Amier. Ang husay sa pag-awit ni Tiffany Anne Bernardo ay inihahabilin namin kay Rachelle Malen. Ang husay sa larangan ng isports nina Karla Garcia at Alvin Taylan ay inihahabilin namin kay Ana Cristina Moratalle at Jenny Rojas. Ang husay sa pagsasayaw nina Janelyn Bangkat at Ruben Rosanes ay inihahabilin naman namin kay Shara May Castillo kasama ang iba pang "Crissa Girls". At higit sa lahat, ang pangkalahatang kahusayan sa akademya ng mga mag-aaral na magsisipagtapos ng may karangalan ay ipinapasa namin sa mga mag-aaral ng ikatlong taon na tulad namin ay nagsumikap din.

Ngayon na lilisanin na namin ang paaralang ito at tutungo sa higit na malawak na daigdig ng kolehiyo ay iniiwan na namin sa inyo ang responsibilidad sa pangangalaga ng paaralan at pagpapahusay pa ng aming nasimulan. naniniwala kami sa inyong kakayahan at umaasa kami na hindi matatapos ang lahat sa amin, sa araw ng aming pagtatapos. Bagkus, ay mapaunlad pa ng mga mag-aaral na iniwanan namin ng aming responsibilidad upang kanila namang gampanan at paunlarin. Nagpapasalamat kami at nawa'y gabayan kayo ng Diyos upang maging mahusay ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin. Muli, maraming salamat at magandang araw!

*** whatta long speech i had. I graduated as 2nd honorable mention so i was assigned to do the turn over of responsibilities. hehehhehehe

1 comment: